Trụ sở chính và nhà máy số 1(Trưng bày, bảo hành)
191 Đường Garugae, quận Sangrok, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggido
(Số 249 phường Yeongsang)
Nhà máy số 2
32 số 108 Đường Garugae, quận Sangrok, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggido
Giám đốc Yoo Myeong Mok Số đăng kí kinh doanh 123-456-789
Số điện thoại 123-456-789
Email uil3234@naver.com
 
Nhà máy Việt Nam
Lot XN 06 Khu Công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Số điện thoại Việt Nam : 123-456-789 Số điện thoại giám đốc pháp nhân 123-456-789
20180518073016banner_01
Design by Calisto